KOMIN WEB Komin Forum
Create your own banner at mybannermaker.com!

Blog - prosinac 2012
ponedjeljak, prosinac 31, 2012
komin @ 11:52 |Komentiraj | Komentari: 19 | Prikaži komentare
nedjelja, prosinac 30, 2012
Hrvatska se protivi Gornjim horizontima s figom u džepu

Energetski megaprojekt Gornji horizonti, koji je polustoljetna povijest od razvojnog preklasificirala u razorni, tokom godine je iskrsnuo kao problem hrvatske politike. Hrvatska je nedavno pokrenula mehanizam zaštite putem Espoo konvencije, ali po odnosu prema ključnim parametrima, ne bi se moglo reći kako želi da taj mehanizam uspije

Projekt punog naziva Hidrosistem Trebišnjica pokrenut je 1954. a prva od sedam planiranih hidrocentrala puštena je u pogon 1965. Do rata su napravljene četiri, a nakon stanke od dva desetljeća, kad su započete pripreme aktualne Hidroelektrane (HE) Dabar, projekt se suočio s potpuno novim problemima: glavni su okolišno osjetljiva politika Europske unije, koju je formalno prihvatila ne samo Hrvatska, nego i Bosna i Hercegovine s oba svoja etniteta, rastuća svijest okolišne javnosti i unutrašnje političke proturječnosti matične zemlje. S druge strane, nijedna od lokalnih politika ne vjeruje iskreno u održivi razvoj i načelo javnosti, nego su naučile lomiti preko koljena, što im je namjera i ovom slučaju.

Gornje horizonte je prostorno i ekološki moguće zamisliti gotovo kao pravilan trokut 70-80 kilometara dugih stranica. Na njegovu vrhu se nalazi HE Dabar koju Elektroprivreda Republike Srpske nastoji progurati, po navadi, uz beživotne obrede studije utjecaja na okoliš (SUO). Projekt sabire vode impozantnog sliva i svodi ih do mora u Hrvatskoj, gdje su suprotstavljena dva njegova kuta, pretvorena u dvije vruće točke: jedna je HE Dubrovnik u Platu, izgrađena sredinom šezdesetih, čiju bi snagu hrvatska politika rado udvostručila, a na drugoj Donja Neretva, u kojoj se svode negativni računi takve okolišne politike, zajednički nazvani: 'pretvaranje hrvatske Kalifornije u slanu pustinju'. Naime, svaka kap vode koja dođe na umjetni ispust HE Dubrovnika u more oduzeta je prirodnim staništima od Omble preko Malostonskog zaljeva do Donje Neretve i Hutova blata, a to je otprilike do četiri milijarde prostornih metara vode godišnje, ili oko jedne trećine ukupnih oborina prostora koji žele kontrolirati!

Problem se počeo češće spominjati početkom godine, u proljeće je na srpskom dijelu Hercegovine 'uspješno' provedena javna rasprava i prihvaćena studija utjecaja na okoliš – bez ijednog uvaženog prigovora – a tokom ljeta se u Donjoj Neretvi manifestirala kao politički problem. Na njemu je izrasla Građanska inicijativa 'Spasimo dolinu Neretve' koja je kroz nekoliko prosvjeda i tribina, i uz korištenje skupova s dosta publiciteta, podigla neretljansku javnost, jednom čak u blokadu glavne prometnice u Metkoviću. S druge strane granice, održane su tribine u Stocu, Mostaru i Sarajevu, koje su kritizirale postupak javne rasprave i tražile da lokalno stanovništvo odlučuje o sudbini svojih zavičaja. Početkom rujna, nakon neusvojenih prijedloga za dopune SUO HE Dabar, Vlada Federacije BiH je uskratila suglasnost na studiju i pokrenula tužbu protiv Gornjih horizonata.

Hrvatska politika, koja je u prvoj polovici godine pokazivala namjere uključivanja u projekt, od lipnja je – kad je mjesto ministra preuzeo Mihael Zmajlović – ostala nijema. Zauzimajući fotelju ministra on je izjavio da to neće biti ministarstvo udruga, što je kao da Ministarstvo zdravlja ne zanima pomoć Lige borbe protiv raka; treći dan mandata odobrio je pokretanje SUO za apartmanizaciju Srđa bez prostornog plana toga područja; a krajem listopada u Slavonskom Brodu, umjesto podrške ugroženim građanima, svoje povjerenje poklonio zagađivaču, srpskoj rafineriji iz Bosanskog Broda. Zmajlović je ugasio okolišne savjete i forume kojima je cilj bio utjecaj struke i nezavisne javnosti, zaustavio je donošenje okolišnih zakona koji su već uoči ljeta bili pred Saborom i sve vrijeme do danas štopao integriranje hrvatskog prostora preko održivog razvoja.

Razlozi se mogu naći u opredjeljenju hrvatske politike starinskom, industrijskom svjetonazoru, koje je tako otvoreno iskazao bivši prvi potpredsjednik Vlade RH Radimir Čačić izjavom: 'Šteta je da smo do sada propustili vrijeme, voda teče, a s njom i novci.' Bilo je to sredinom srpnja na dogovoru o gradnju HE Dubrovnik 2, koja je, ustvari, dio Hidrosistema Trebišnjica, s premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem u Banjoj Luci. Takvo gledanje na vodu opstruira politiku Okvirne direktive o vodama, kao ključnog dokumenta o vodama EU-a. Prema nekim kuloarima, prešutno je dogovoreno da Hrvatska ne zabada nos oko HE Dabra, a RS neće oko Omble, oko koje je u međuvremenu aktivirana pažnja bosanskohercegovačke javnosti. Tom senzibilitetu su se približili i neki lokalni političari u Neretvi, poput Jamba, i neki stručnjaci Hrvatskih voda, koji su izjavili kako Gornji horizonti nisu štetni za Donju Neretvu.

Muk iz Ministarstva prekinut je tek početkom prosinca, kad je Zmajlović u jednom prilično epskom priopćenju objavio da Hrvatska traži dopunu SUO HE Dabar i u tu svrhu traži pokretanje Espoo konvencije. Nije isključeno da je objavljivanju doprinijelo i naše traženje pristupa informacijama o okolišu po Arhuškoj konvenciji, koje smo uputili sredinom studenoga predsjedniku Vlade, nakon što je nadležni ministar, zadužen za provođenje i promicanje politike sudjelovanja javnosti u okolišnim pitanjima, ignorirao naše upite. Naš zahtjev proslijeđen je iz Vlade Ministarstvu okoliša na postupanje krajem studenoga, Ministarstvo je uputilo prigovor Elektroprivredi Republike Srpske tek 4. prosinca, kad je to i priopćilo javnosti, a odgovor na naš zahtjev stigao je zadnjeg radnog dana pred božićne blagdane, 21. prosinca. Stručno povjerenstvo donijelo je mišljenju o SUO HE Dabar još 18. rujna.

Stručno povjerenstvo smatra da u SUO HE Dabar nedostaju analize pojedinih sadržaja poput hidrologije, biološke raznolikosti, aktivnosti stanovništva itd., bez kojih studija nije cjelovita niti može valjano procijeniti utjecaje. Iako stručno mišljenje dotiče razna područja, pa i ekološka, te prilično inzistira na raznolikosti riba, njega najviše zanima količina vode koja će se Neretvi kompenzirati kroz ponore u Popovu polju. Hrvatska ima zamjerke na zahvate na Bregavi koji bi spriječili poniranje voda u koritu jer bi tako zaobišle Hutovo blato, ali se ne protivi ozbiljno da se prosječne vode Bunice trostruko smanje, čime bitnim izmjenama prepušta jednu od rijetkih rijeka koje još imaju prirodan pronos materijala, čiji sedimenti Donjoj Neretvi očajnički nedostaju. No najveći grijeh stručnog mišljenja je svojevrsno tehničko licemjerstvo. Ovi zahvati iz temelja ruše prirodu krških poja – svjetski unikum po krškoj morfologiji, sezonskom ritmu, ekologiji, vegetaciji, faunistici i upotrebi – koje investitor polazišno smatra greškom prirode. SUO HE Dabar kaže da će taj krajolik 'oplemeniti' hidroakumulacijom, i to na području – ekološke mreže Nevesinjsko polje!

Umjesto s pozicija integralnog upravljanja slivovima rijeka, Hrvatska daje prigovore koji neće zatvoriti vrata HE Dubrovnik 2 u Platu. Hrvatska samo načelno podržava ekološki pristup upravljanju okolišem EU-a, ali je za malo počešljane Gornje horizonte, koji s konceptom od sedam hidroelektrana, šest hidro-akumulacija, šest tunela ukupne duljine 50 km i tri riječna kanala ukupne duljine 75 km, izazivaju na našim područjima neviđena uništenja krhkog krškog okoliša najvećeg svjetskog značaja.

Formalno, Elektroprivreda Republike Srpske treba uvažiti primjedbe Hrvatske i dopunjenu studiju ponovo poslati Hrvatskoj koja bi potom trebala održati javnu raspravu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Hrvatska zna da od slabašnih mehanizama konvencije ne treba puno očekivati, te kao i u nizu drugih situacija nastoji učiniti ono što kao punopravna članica EU neće moći. Pri tome, ulogu loše strane dogovorno prepušta Republici Srpskoj.

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/234375/Hrvatska-se-protivi-Gornjim-horizontima-s-figom-u-dzepu.html#.UOCnpawcYrY

komin @ 21:54 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, prosinac 27, 2012
komin @ 21:28 |Komentiraj | Komentari: 14 | Prikaži komentare
nedjelja, prosinac 23, 2012


Božić je najljepši kršćanski blagdan čija se sveta poruka ogleda u slavlju radosne vijesti Božjega dolaska među ljude, u skromnome veselju, obiteljskom zajedništvu i ljudskoj solidarnosti. Sa željom da osjetite tu radost i budete blagdansko svjetlo i drugima, svim ljudima dobre volje

                                Čestit i blagoslovljen Božić!

                                                                   www.komin.bloger.hr

komin @ 21:45 |Komentiraj | Komentari: 11 | Prikaži komentare
subota, prosinac 15, 2012


U okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, započela je provedba komponente “Podrška poljoprivredno-okolišnim mjerama”.  Tim povodom 14.12. 2012. u Opuzenu održan je sastanak o poljoprivredno-ekološkim mjerama na kojem sam sudjelovao kao predstavnik udruge ''Lijepa naša''. Ovu komponentu će do 2016. godine provoditi nizozemsko-austrijsko-hrvatski konzorcij, AVALON-OEKL-Ecologica. Cilj komponente je pružiti pomoć RH u osmišljavanju, uspostavljanju i nadzoru nad provođenjem poljoprivredno-okolišnih mjera i plaćanja, kojima se štiti biološka raznolikost na poljoprivredom zemljištu. Poljoprivredno-okolišni programi (mjere) jedina su obvezatna sastavnica Programa za ruralni razvitak Zajedničke poljoprivredne  politike EU-a. U svijetlu skorog pridruženja EU, i Republika Hrvatska radi na izradi vlastitih poljoprivredno-okolišnih mjera te uspostavljanju sustava njihove provedbe, nadzora i plaćanja. Od 2014., i hrvatski poljoprivrednici će imati pravo na dodatne poticaje za provođenje mjera zaštite prirode: poticaje iz poljoprivredno-okolišnog programa te poticaje za gospodarenje u NATURA 2000 ekološkoj mreži.

Što je NATURA 2000 ekološka mreža?

Mnogo toga o ovoj i sličnim temama objavljeno je na blogu ''Lijepa naša''. Za sve one koji  nisu pratili i ne znaju o čemu se radi evo kratkih informacija:

NATURA 2000 podržava načelo održivog razvoja. Cilj nije zaustaviti gospodarske aktivnosti, već uspostaviti parametre na temelju kojih se gospodarska aktivnost može održavati, a da se pritom čuva biološka raznolikost. Natura 2000 obuhvaća područja važna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova ugroženih na europskoj razini i zaštićenih temeljem Direktive o pticama i Direktive o staništima. Nacionalna ekološka mreža preuzima isti princip očuvanja, ali dodatno još onih vrsta i stanišnih tipova koji su ugroženi na nacionalnoj razini. Provedba NATURA 2000 je u nadležnosti države te ona o tome izvješćuje Europsku komisiju i odgovara u slučajevima eventualnih sporova. Država može organizirati provedbu na nacionalnoj razini po svom nahođenju, u skladu s odredbama relevantnih EU direktiva. Vlada RH regulirati će provedbu NATURA 2000 u Hrvatskoj Uredbom o područjima NATURA 2000 koju će donijeti do dana pristupa EU. Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Njezini dijelovi povezuju se prirodnim ili umjetnim ekološkim koridorima.Uspostava ekološke mreže dio je obveza Republike Hrvatske u sklopu procesa pristupanja Europskoj uniji, odnosno provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ekološka mreža predstavlja provedbu EU legislative: Direktive o zaštiti ptica (Council Directive 79/409/EEC) i Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Temeljem ovih direktiva zemlje članice EU obvezne su odrediti područja važna za europski ugrožene vrste i staništa koja čine dio EU ekološke mreže NATURA 2000.
Nacionalna ekološka mreža je dio Sveeuropske ekološke mreže i mreže NATURA 2000 a obuhvaća ekološki važna područja od međunarodne i nacionalne važnosti. Ekološku mrežu na prijedlog Ministarstva proglašava Vlada. Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narod­ne novine«, broj 70/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2007. godine donijela Uredbu o proglašenju ekološke mreže. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08) zaštita ekoloških sustava koji se nalaze u okviru ekološke mreže u Republici Hrvatskoj ostvaruje se provođenjem mjera očuvanja biološke raznolikosti u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora, te zaštitom stanišnih tipova.U središtu dviju Direktiva jest stvaranje ekološke mreže područja očuvanja diljem Europe – mreže NATURA 2000 – osmišljene radi očuvanja preko 1000 vrsta ugroženih i endemičnih svojti i oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova navedenih u dodacima dviju EU direktiva. Direktiva o pticama i Direktiva o staništima temelj su Europske legislative u zaštiti prirode. Europska ekološka mreža NATURA 2000 zasad uključuje oko 30 000 područja, što je čini najvećom ekološkom mrežom na svijetu.

Poljoprivrednici sada imaju pravo na dodatnu financijsku potporu nalaze li se unutar područja NATURA 2000, jer odražavaju područja visoke prirodne vrijednosti. Te se financijske potpore „brinu“ da poljoprivrednici svoje farme drže u dobrim okolišnim i poljoprivrednim uvjetima.

Osvrt na sastanak:

Jasno je da se ulaskom Hrvatske u EU mijenjaju odnosno prilagođavaju mnoga pravila. Provedba komponente “Podrška poljoprivredno-okolišnim mjerama” je i edukativni program za poljoprivredne proizvođače, koji se sastoji od 4 nacionalna i 32 regionalna seminara. Kako bi se osmislio što kvalitetniji edukativni program, trenutno se provodi Analiza edukativnih potreba. U tu svrhu provodi se anketa na uzorku od 1.000 poljoprivrednih proizvođača te se održavaju regionalni konzultacijski sastanci s fokus grupama u koje su uključeni različiti dionici iz sektora poljoprivrede i zaštite prirode, što je bio i cilj ovog sastanaka. Na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti, a sudionici ovog sastanka iznijeli su svoja mišljenja.

U dolini Neretve negdje cca 75% površine zasađeno je mandarinama, svi već znamo da se ulaskom u EU ukida poticaj (0,80 kn/kg) za proizvođače. Ukida se taj poticaj, ali nudi se nešto drugo. Poljoprivredna proizvodnja već sada traži evidenciju svih aktivnosti pri proizvodnji (količine, vrsta i vrijeme tretmana kemijskim sredstvima), bez ovih evidencija, nestručnim i ne adekvatnih tretmanom nasada  proizvod neće biti plasiran na tržište. Nitko u Europi ne želi zatrovan proizvod pesticidima. U proizvodnji mandarina već je puno napravljeno jer se gotovo 80% uroda izvozi. Ono najzanimljivije što se moglo čuti na ovom sastanku je da se u stručnom tretmanu proizvodnje mandarina  otišlo toliko daleko da uvjeti koji se traže odgovaraju uvjetima proizvodnje u parku prirode. Iako ovaj sastanak nije imao nikakvu vezu s temom ''Dolina Neretve - park prirode'' ta se tema  nije moglo izbjeći. 

Čulo se od jednog sudionika ovog sastanka kako je on do nedavno bio najglasniji protivnik projekta ''Dolina Neretve – park prirode'', a sad je postao njegov pobornik.

Zašto je ovaj gospodin promijenio mišljenje? Zbog ovih činjenica: Neretvanska mandarina proizvod je koji u Europi ima najveći postotak soka u plodu (preko 40%) u odnosu na Španjolsku i Talijansku (30 – 35%). U neretvanskoj mandarini analizom je utvrđeno da nema pesticida niti u tragovima zbog stručnog tretmana i prskanja u ranoj fazi. Što nije slučaj sa Španjolskim i Talijanskim mandarinama. Neretvanska mandarina kvalitetnija je od mandarina iz Tunisa, Egipta, Maroka… Brendiranje proizvoda donosi proizvodu veću cijenu na tržištu. Brend NATURA 2000 je brend koji donosi puno.  Međutim, sve više proizvođača postaje svjesno da ovim iznimno kvalitetnim neretvanskim  proizvodima  pod brendom: ''Made in Dolina Neretve -  park prirode'' može se postići viša cijena na tržištu za 10 – 40%, što nije zanemarivo. U ovom kontekstu treba spomenuti neretvansku lubenicu koja je daleko najkvalitetnija u Europi.

Zato valja pratiti sva ova događanja i sudjelovati na seminarima i edukacijama jer dobra informiranost i edukacija znači NOVAC.

                                                                 Nenad

Korišten dio tekstova s portala: http://www.natura2000.hr/

komin @ 16:20 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
srijeda, prosinac 12, 2012


I tako svi pričaju, .., sićan se kada je meni reka,.., sićan se kad sam ga vidija da.., sićan se kad smo jednom ja i Guja,.. sićan se,.., sićan se,..., našega Guje. Baš je čudna ta priča, ma ta igra zvana Život,.., upravo je čudna, smišna a i prekrasna. Pa sad pogledajmo sebe, mene, sve nas, sve nas Kominjane na koji način gledamo ljude (ljude oko nas, ljude sa kojima živimo) i na koji način ih cijenimo, ilitiga «sortiramo» po našim kriterijima. Kome se radije javimo na cesti, koga gledamo sa poštovanjem ili divljenjem, a koga (biti ću blag) sa podsmjehom. U ovih zadnjih šest godina od kada ne živim u Kominu, mnogi su umrli, i ponekad me netko zovne i kaže mi ko je umra, a ponekad to vidim na web-u. Nekidan me je zvalo puno ljudi da mi kažu da je umra Guja. I svima je to udar, zamislimo se, žao nam ga je, baš nam ga je žao, a nismo tako gledali i procjenjivali dok je bio živ. E živote,.. Puno više nam ga je žao nego svih onih drugih ljudi koje smo gledali sa poštovanjem i divljenjem. Nije kritika, ovo je moj mali osvrt na Komin, ..., umra je Guja, to selo više nije isto. Stvarno nije kritika, poanta je u tome što je Komin malo selo i što, uza sve nesuglasice, mi živimo zajedno, skupa, u selu, na cesti, uz korniž, isprid dućana, u ulici, po trotoaru, krajon rike, na rampi, uz riku, u trupi, u barki,... A Guja je bija sugdi tu. Uvik je bija tu. Sada se možemo pitati koliko puta smo ga primjetili, mislim primjetili kada mu je bilo teško i kada je trebao pomoć. Reći ćemo, živio je poročno,.., e da to je lako kazat,..za drugoga.. Bija je zaštitni znak sela, bija je uvik tu, bija je naš, i dobar i loš, naš Guja iz Komina. Spada u onu skupinu koju zovemo LEGENDA,... Otišla je već druga Legenda ove godine, razmislimo malo o tim ljudima, bez obzira što smo ih više kritizirali nego hvalili oni su više «nosili» Komin, nego mi. I falit će nam, to je sigurno!

Uživaj sa Bogom moj Mladene

                                                                         Zdeslav   

komin @ 22:28 |Komentiraj | Komentari: 18 | Prikaži komentare
ponedjeljak, prosinac 3, 2012
Katolički kalendar naše župe ove godine napravljen je u dvije verzije; žuta i modra. Kao i lani i ove godine kalendar će mailom do naših ljudi u daleki svit. Ove godine kalendari će biti poslani jumbo mailom u PDF formatu u visokoj rezoluciji tako da se mogu printati u originalnoj veličina 45 X 32 cm. Nešto kalendara biti će napravljeno za glazbare Komina, nešto će se poslat glazbarima u Vukovar, a nešto će se podijelit rodbini i prijateljima. Ako se nađe još koji sponzor bit će ih i više. Cijena za sponzore je 3,62 kune komad (narudžba minimum 10 kom. poštarina se plaća samo ako kalendari putuju izvan relacije Split - Komin).  Narudžba na e-mail: xkominx@gmail.com

komin @ 22:41 |Isključeno | Komentari: 19 | Prikaži komentare
Mjesta iz kojih nas posjecujete
FOTO GALERIJA
Shoutbox
27.3.2018. 1:19 :: Box Panel Listrik 3 Phase Tangerang
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
28.3.2018. 8:57 :: Panel Listrik Tiga Fasa Riau
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
29.3.2018. 5:57 :: Panel Listrik Untuk Pompa Air Yogyakarta
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
2.4.2018. 1:32 :: Panel Box Manufacturer In Pune
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
10.4.2018. 11:51 :: obat peninggi badan super cepat
Pusat Grosir Penjualan Obat Peninggi Badan Super Cepat GROW UP SUPER USA Asli Original Herbal Alami terbaik yang terbukti mampu menambah tinggi badan 5-10cm dalam 1 bulan
10.4.2018. 11:53 :: grow up super usa
Pusat Grosir Penjualan Obat Peninggi Badan Super Cepat GROW UP SUPER USA Asli Original Herbal Alami terbaik yang terbukti mampu menambah tinggi badan 5-10cm dalam 1 bulan
11.4.2018. 0:53 :: Box Panel Listrik Plastik Custom Kediri
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
12.4.2018. 2:03 :: Agen Box Panel Listrik Outdoor Bekasi
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
13.4.2018. 4:42 :: Box Panel Listrik Ukuran 2019 Sumatera
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
16.4.2018. 4:36 :: Box Panel Listrik Tav 2018 Sulawesi
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
17.4.2018. 2:11 :: Box Panel Listrik Kediri
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
17.4.2018. 10:14 :: Box Panel Listrik Besar 2020 Bandar Lampung
Box Panel Listrik | Box Panel Listrik 2 Pintu | Box Panel Listrik 3 Phase | Box Panel Listrik 30x40 | Box Panel Listrik Besar | Box Panel Listrik Hager | Box Panel Listrik Harga | Box Panel Listrik Indoor | Box Panel Listrik Jual | Box Panel Listrik
Brojač posjeta
625297
Kontaktirajte nas
  • komin.bloger@gmail.com
TV vodič
Kominski rječnik
Oglasni prostor
Nema zapisa.
KUPUJEM - PRODAJEM
Nema zapisa.
Prijevod bloga na razne jezike
Izaberite jezik za prijevod bloga
Index.hr
Nema zapisa.